Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

Relacje

Zbiór  relacji stanowi około tysiąca wspomnień tych, którzy przeżyli obóz. Zgromadzono nagrania filmowe, magnetofonowe, oryginalne teksty wspomnień, oświadczeń, kopie relacji, przekazy w formie mikrofilmów. Zebrano dotychczas ok. 650 relacji. Część z nich przepisano w 27 tomów.

Search
Relacja Jan Deptuła

Tom XXV

Relacja Jan Deptuła

Relacja Wacław Fidrych

Tom XXV

Relacja Wacław Fidrych

Relacja Zbigniew Giezek

Tom XXV

Relacja Zbigniew Giezek

Relacja Wanda Herold

Tom XXV

Relacja Wanda Herold

Relacja Mieczysław Kliszcz

Tom XXV

Relacja Mieczysław Kliszcz

Relacja Zbigniew Kowalski

Tom XXV

Relacja Zbigniew Kowalski

Relacja Władysław Kraska

Tom XXV

Relacja Władysław Kraska

Relacja Zygmunt Letki

Tom XXV

Relacja Zygmunt Letki

Relacja Aleksander Makurat

Tom XXV

Relacja Aleksander Makurat

Relacja Stefan Mościpan

Tom XXV

Relacja Stefan Mościpan

Relacja Tadeusz Nykiel

Tom XXV

Relacja Tadeusz Nykiel

Relacja Zbigniew Raczkiewicz-2

Tom XXV

Relacja Zbigniew Raczkiewicz

Relacja Stanisław Salsa

Tom XXV

Relacja Stanisław Salsa

Relacja Franciszek Sikorski

Tom XXV

Relacja Franciszek Sikorski

Relacja Halina Sobecka

Tom XXV

Relacja Halina Sobecka

Relacja Ludwika Stencel

Tom XXV

Relacja Ludwika Stencel

Relacja Alfons Szczeblewski

Tom XXV

Relacja Alfons Szczeblewski

Relacja Franciszek Szwaba

Tom XXV

Relacja Franciszek Szwaba

Relacja Anna Wiśniewska

Tom XXV

Relacja Anna Wiśniewska