Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

WOLNE MIASTO GDAŃSK ( FREIE STADT DANZIG )