Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).